MISJA STOWARZYSZENIA

Misją Dąbrowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OTWARTE SERCA” jest niesienie pomocy i dawanie wsparcia osobom niepełnosprawnym dla ich wszechstronnego spełnienia i zadowolenia ze swego życia.

 

 

Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” zobacz