Prezes Stowarzyszenia

Krystyna Chochorowska

I Zastępca Prezesa

Iwona Rojek

II Zastępca Prezesa

Małgorzata Kozak – Buchalik

MISJA STOWARZYSZENIA

Misją Dąbrowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OTWARTE SERCA” jest niesienie pomocy i dawanie wsparcia osobom niepełnosprawnym dla ich wszechstronnego spełnienia i zadowolenia ze swego życia.

 

 

stowarzyszenie@otwarteserca.com

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status