Prezes Stowarzyszenia

Krystyna Chochorowska

I Zastępca Prezesa

Iwona Rojek

II Zastępca Prezesa

Małgorzata Kozak – Buchalik

Informacja dla członków Stowarzyszenia „Otwarte Serca”
 
W dniu 11  czerwca 2021 r.  w siedzibie Dąbrowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”
odbędzie się WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Stowarzyszenia
pierwszy termin godz. 14.30
drugi termin godz.       15.00
 
 
 
Prezes Stowarzyszenia
Krystyna Chochorowska

MISJA STOWARZYSZENIA

Misją Dąbrowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OTWARTE SERCA” jest niesienie pomocy i dawanie wsparcia osobom niepełnosprawnym dla ich wszechstronnego spełnienia i zadowolenia ze swego życia.

 

 

stowarzyszenie@otwarteserca.com