Prezes Stowarzyszenia

Krystyna Chochorowska

I Zastępca Prezesa

Iwona Rojek

II Zastępca Prezesa

Małgorzata Kozak – Buchalik

Informacja dla członków Stowarzyszenia „Otwarte Serca”
 
W dniu 29  czerwca 2020 r.  w siedzibie Dąbrowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”
odbędzie się WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Stowarzyszenia
pierwszy termin godz. 17.45
drugi termin godz.       18.00
 
Na zebraniu omówione będą:
podsumowanie działalności z ostatniego roku 2019/2020
plan działań na rok 2020/2021
wolne wnioski
 
Prezes Stowarzyszenia
Krystyna Chochorowska

MISJA STOWARZYSZENIA

Misją Dąbrowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OTWARTE SERCA” jest niesienie pomocy i dawanie wsparcia osobom niepełnosprawnym dla ich wszechstronnego spełnienia i zadowolenia ze swego życia.

 

 

stowarzyszenie@otwarteserca.com