Prezes Stowarzyszenia

Krystyna Chochorowska

I Zastępca Prezesa

Iwona Rojek

II Zastępca Prezesa

Małgorzata Kozak – Buchalik

Informacja dla członków Stowarzyszenia „Otwarte Serca”
 
W dniu 29  czerwca 2020 r.  w siedzibie Dąbrowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”
odbędzie się WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Stowarzyszenia
pierwszy termin godz. 17.45
drugi termin godz.       18.00
 
Na zebraniu omówione będą:
podsumowanie działalności z ostatniego roku 2019/2020
plan działań na rok 2020/2021
wolne wnioski
 
Prezes Stowarzyszenia
Krystyna Chochorowska

MISJA STOWARZYSZENIA

Misją Dąbrowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OTWARTE SERCA” jest niesienie pomocy i dawanie wsparcia osobom niepełnosprawnym dla ich wszechstronnego spełnienia i zadowolenia ze swego życia.

 

 

stowarzyszenie@otwarteserca.com

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status