Plakat promujący projekt Droga do przyszłości

„DROGA DO PRZYSZŁOŚCI”

Kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej w roku 2023

 

DLA KOGO:

DROGA DO PRZYSZŁOŚCI”, 2023 rok
Zapraszamy uczniów zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej do udziału w projekcie pn.”Droga do przyszłości”
W ramach projektu dzieci i młodzież ze szkół masowych mają możliwość nieodpłatnego skorzystania z  zajęć specjalistycznych: 
 
zajęcia indywidualne:
terapia EEG Biofeedback,
terapia RSA Biofeedback
terapia metodą Freda Warnkego,
terapia metodą Johansena

trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem metody RehaCom

zajęcia grupowe:
trening umiejętności społecznych (TUS),
 

Szczegółowe informacje dotyczące spraw organizacyjnych, warunków przyjęcia dziecka do udziału w zajęciach,  sposobu zgłaszania znajdują się w załączniku.

CELE PROJEKTU:

  • Poprawa efektywności nauki szkolnej u uczniów

  • Wspomaganie rozwoju poprzez udział w specjalistycznych indywidualnie dobranych terapiach

  • Zwiększenie umiejętności społecznych dzieci mających na celu współdziałanie w grupie

  • Wsparcie rodziców w procesie wychowawczym dzieci

  • Zmniejszenie problemów szkolnych

  • Poprawa funkcjonowania emocjonalnego

ODPŁATNOŚĆ:

udział dzieci i młodzieży w zajęciach jest bezpłatny

Projekt realizowany jest  w ramach zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2023 z zakresu oświaty i wychowania i finansowany jest przy współudziale środków miasta Dąbrowa Górnicza.

Pozostałe środki na realizację  pochodzą ze środków własnych Stowarzyszenia (wkład własny finansowy, rzeczowy, osobowy- wolontariat)

Zajęcia będą odbywać się po
południu od poniedziałku do piątku  (od godziny 14.00 do około 19.00)  

Grafik zajęć zostanie
opracowany po zebraniu wniosków i ustaleniu grup terapeutycznych.

KADRA PROWADZĄCA:

Doświadczeni
specjaliści: psycholodzy, pedagodzy posiadający odpowiednie kwalifikacje w
zakresie prowadzenia poszczególnych metod terapii.

REKRUTACJA:

Do projektu zakwalifikowani zostaną uczniowie  na
postawie minimum jednego z następujących dokumentów:

– Orzeczenie poradni psychologiczno –
pedagogicznej lub innej specjalistycznej

– Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej
lub innej specjalistycznej

– Inna opinia specjalistyczna (m.in. lekarska, pedagoga szkolnego) istotna z punktu widzenia konieczności oddziaływań terapeutycznych

CZAS I MIEJSCE REALIZACJI:

Terminy :     

Składanie zgłoszeń: od  1  luty  2023 r. 

Zajęcia odbywać się będą od marca do  grudnia 2023 r.

(w okresie  wakacji zajęcia się nie odbywają)

Miejsce:        

ul Św. Antoniego 107 w Dąbrowie  Górniczej, dzielnica Gołonóg

Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca”

Zajęcia będą odbywać się po południu od poniedziałku do piątku  (od godziny 14.00 do około 19.00)  

 Więcej informacji – pobierz dokumenty

Karta zgłoszenia – pobierz dokument

© 2023 Stowarzyszenie Otwarte Serca - WordPress Theme by Kadence Themes

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status