Plakat promujący projekt Droga do przyszłości

„DROGA DO PRZYSZŁOŚCI”

Kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej w roku 2024

ORGANIZATOR :

Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnoprawnych „Otwarte Serca” w Dąbrowie

Górniczej

organizuje projekt „Droga do przyszłości” mający na celu profilaktykę i wyrównywanie szans

rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.

DLA KOGO:

Uczniowie masowych szkół zamieszkujący w Dąbrowie Górniczej, u których zdiagnozowano

zaburzenia i deficyty rozwojowe wpływające negatywnie na ich naukę i funkcjonowanie społeczne

(np. ADHD, ADD, Asperger, niedosłuch centralny, dysleksja rozwojowa, zaburzenia zachowania,

trudności w nauce, trudności z koncentracją)

Przewiduje się 50 miejsc dla uczestników projektu.

CELE PROJEKTU:

 Poprawa efektywności nauki szkolnej u uczniów

 Wspomaganie rozwoju poprzez udział w specjalistycznych indywidualnie dobranych terapiach

 Zwiększenie umiejętności społecznych dzieci mających na celu współdziałanie w grupie

 Wsparcie rodziców w procesie wychowawczym dzieci

 Zmniejszenie problemów szkolnych

 Poprawa funkcjonowania emocjonalnego

PROPONOWANE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE:

zajęcia indywidualne:

terapia EEG Biofeedback

terapia RSA Biofeedback

terapia metodą Johansena

terapia metodą Freda Warnkego

trening funkcji poznawczych metodą RehaCom

zajęcia grupowe:

trening umiejętności społecznych (TUS)

ODPŁATNOŚĆ: udział dzieci i młodzieży w zajęciach jest bezpłatny

Projekt realizowany jest w ramach zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku

2023 z zakresu oświaty i wychowania i finansowany jest częściowo ze środków miasta

Dąbrowa.Pozostałe środki na realizację pochodzą ze środków własnych Stowarzyszenia,

w tym 1 % oraz udziału wolontarystycznego.

CZAS I MIEJSCE REALIZACJI:

Terminy:

Składanie zgłoszeń: od 1 lutego 2024 r. (w dalszej części informacja gdzie należy składać)

Zajęcia odbywać się będą od marca do grudnia 2024 r.

(w okresie wakacji zajęcia się nie odbywają)

Zajęcia będą odbywać się po południu, od poniedziałku do piątku (od godziny 13.00 do około

19.00)

Grafik zajęć zostanie opracowany po zebraniu wniosków i ustaleniu grup terapeutycznych

Miejsce:

ul Św. Antoniego 107 w Dąbrowie Górniczej, dzielnica Gołonóg

Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca”

KADRA PROWADZĄCA:

Doświadczeni specjaliści: psycholodzy, pedagodzy posiadający odpowiednie kwalifikacje w zakresie

prowadzenia poszczególnych metod terapii.

REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty (minimum jedno z wymienionych)

 Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej

 Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej specjalistycznej

 Inna opinia specjalistyczna (m.in. lekarska, pedagoga/psychologa szkolnego) istotna

z punktu widzenia konieczności oddziaływań terapeutycznych

Ilość miejsc ograniczona.

CZAS I MIEJSCE REALIZACJI:

Terminy :     

Składanie zgłoszeń: od  1  luty  2024 r. 

Zajęcia odbywać się będą od marca do  grudnia 2024 r.

(w okresie  wakacji zajęcia się nie odbywają)

Miejsce:        

ul Św. Antoniego 107 w Dąbrowie  Górniczej, dzielnica Gołonóg

Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca”

Zajęcia będą odbywać się po południu od poniedziałku do piątku  (od godziny 14.00 do około 19.00)  

 Więcej informacji – pobierz dokumenty

Karta zgłoszenia – pobierz dokument

© 2024 Stowarzyszenie Otwarte Serca - WordPress Theme by Kadence Themes

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status