PROPONOWANE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE:

 • Terapia metodą EEG Biofeedback        
 • Terapia metodą Johansena      
 • Terapia metodą Warnkego  
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne        
 • Trening umiejętności społecznych
 • Trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem programu Reha Com
 
 

KADRA PROWADZĄCA:

Doświadczeni
specjaliści: psycholodzy, pedagodzy posiadający odpowiednie kwalifikacje w
zakresie prowadzenia poszczególnych metod terapii.

 

REKRUTACJA:

Do projektu zakwalifikowani zostaną uczniowie  na
postawie minimum jednego z następujących dokumentów:

– Orzeczenie poradni psychologiczno –
pedagogicznej lub innej specjalistycznej

– Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej
lub innej specjalistycznej

– Inna opinia specjalistyczna (m.in. lekarska, pedagoga szkolnego) istotna z punktu widzenia konieczności oddziaływań terapeutycznych

 

„DROGA DO PRZYSZŁOŚCI”

Kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej w roku 2021

 

DLA KOGO:

Uczniowie masowych oraz
integracyjnych szkół podstawowych oraz gimnazjów
zamieszkujący w Dąbrowie
Górniczej, u których zdiagnozowano zaburzenia i deficyty rozwojowe
wpływające negatywnie na ich naukę i funkcjonowanie społeczne  (np. ADHD, ADD, Asperger, niedosłuch
centralny, dysleksja rozwojowa, zaburzenia zachowania, trudności w nauce, trudności
z koncentracją)

 

CELE PROJEKTU:

 • Poprawa efektywności
  nauki szkolnej u uczniów
 • Wspomaganie rozwoju
  poprzez udział w specjalistycznych indywidualnie dobranych terapiach
 • Zwiększenie
  umiejętności społecznych dzieci mających na celu współdziałanie w grupie
 • Wsparcie rodziców w
  procesie wychowawczym dzieci
 • Zmniejszenie problemów
  szkolnych
 • Poprawa funkcjonowania
  emocjonalnego
 •  

ODPŁATNOŚĆ:

udział dzieci i młodzieży w zajęciach jest bezpłatny

Projekt realizowany jest  w ramach zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z zakresu oświaty i wychowania i finansowany jest przy współudziale środków miasta Dąbrowa Górnicza.

Pozostałe środki na realizację  pochodzą ze środków własnych Stowarzyszenia (wkład własny finansowy, rzeczowy, osobowy- wolontariat)

Zajęcia będą odbywać się po
południu od poniedziałku do piątku  (od godziny 14.00 do około 19.00)  

Grafik zajęć zostanie
opracowany po zebraniu wniosków i ustaleniu grup terapeutycznych.

 

CZAS I MIEJSCE REALIZACJI:

Terminy :     

Składanie zgłoszeń: od  8  lutego  2021 r. (w dalszej części informacja gdzie  należy składać)

Zajęcia odbywać się będą od marca do  grudnia 2021 r.

(w okresie  wakacji zajęcia się nie odbywają)

Miejsce:        

ul Św. Antoniego 107 w Dąbrowie  Górniczej, dzielnica Gołonóg

Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca”

(dawna Gwardii  Ludowej 107 w Dąbrowie Górniczej)

Zajęcia będą odbywać się po południu od poniedziałku do piątku  (od godziny 14.00 do około 19.00)  Grafik zajęć zostanie opracowany po zebraniu wniosków i ustaleniu grup terapeutycznych.

Więcej informacji – pobierz dokumenty

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status